mart. 242010
 

Substantivul

În limba romani substantivul cunoaște următoarele categorii gramaticale gen, număr, caz și determinare (articol).

O ling (Genul) Substantivele în limba romani pot fi de genul masculin (o murśikano ling) și de genul feminin (o guvlikano ling).
O gin (Numărul) Substantivele pot, fi la numărul singular (o jekhipen) sau la numărul plural, (o butipen) .

Clasificarea substantivelor de gen masculin:

Substantivele de gen masculin au în limba romani următoarele terminatii la cazul nominativ, singular:

1.  consoană: dad, dand, gad, sap etc.
2. -pe(n): miśtipe(n).
3. -mos: śukarimos.
4. -semivocală j: muj, śośoj etc.
5. -ari: veśàri, kalendari etc.
6. -ni: pani
7. -o: raklo, manro, maćho etc.
8. -o(s): fòro(s), pòdo(s), kumnàto(s) etc.
9. -i: dĭ, karavdi etc.

Pluralul substantivelor masculine (la cazul nominativ):

a) Substantivele de gen masculin care la nominativ singular au terminatia -j sau o consoană primesc la nominativ plural desinența -a: dad / dada, drab / draba, lil / lila, muj/ muja, .sòsòj /sòsòja.
Observație
Unele substantive masculine din această categorie au desinența Ø la nominativ plural, păstrand, asadar, aceeasi formă ca la singular. Ex.: kan, sax, vast.
Alteori, ca în cazul substantivelor grast, ʒukel, se asistă la forme paralele ca, de ex., grasta, ʒukela etc. .
b) Substantivele masculine, abstracte, cu sufixele la nominativ, singular,-mos și -pe(n) fac pluralul în -mata:
śukarimos/ śukarimata, ćaćimos/ ćaćimata, ternipe(n) / ternimata, miśtipen/ miśtimata.
Observație.
E de remarcat faptul că în multe subdialecte sufixul -po(n) prezintă, prin pierderea consoanei finale, varianta -pe: ternipe – ternipen, miétipe – miétipen.
c) Substantivele masculine, provenite din împrumuturi, cu terminatia la nominativ, singular -o(s) primesc la nominativ plural desinența -ură (rareori -ura): balàuros / balàurură, ćèrbos / cèrbură, fòros / fòrură, kumnàtos / kumnàtură etc.

Unele din substantivele masculine cu terminatie la nominativ, singular, în -os au generat, prin pierderea consoanei finale ~s, forme paralele ln -o.
De ex.: pòdos > pòdo, fòros > fòro s.a.
d) Substantivele masculine cu terminatie la nominativ, singular, -o, tipic rome, primesc la nominativ, plural, desinența -e: balo / bale, bakro / bakre, ćhavo / ćhave, gono / gone, kurko / kurke, raklo / rakle, śero /śere, ʒeno / ʒene s.a.
e) Substantivele masculine diminutivale cu sufixul -orro au la nominativ, plural, desinențele -orre sau -orra, dupa cum urmează:
– diminutivele care provin de la substantive masculine și care au pluralul în -e, ca, de ex., gono, raklo, śero [gone, rakle, śere], au la nominativ plural desinența -e: gonorro / gonorre, raklorro / raklorre, śerorro /śerorre etc.
– diminutivele care provin de la substantivele masculine care au pluralul în -a, ca de ex., drom, děs [droma, děsa], au la nominativ plural desinența -a: dromorro / dromorra, děsorro / děsorra.
f) Substantivele de gen masculin cu terminatiile la nominativ, singular, -i; -àri sau -ni, primesc la nominativ, plural, desinența -ja (pentru cele în -i) sau desinența -a (in cazul celor cu terminatie -àri și -ni): di / dija, veśàri / veśdrà, kalendàri / kalendàră, pani / pană etc.
Substantive feminine provenite de la substantive masculine, nume de ființe:
Un număr însemnat de substantive feminine, nume de ființe, provin de la substantive masculine, formând perechi, prin alipirea sufixului motional-ni, ca, de ex.: rrom -|»- -ni > rromni, ruv -}- -ni > ruvni, guruv + -ni >.guruvni, grast -}- -ni > graszni, xoraxaj + -ni > xoraxani.

Substantivele feminine cu desinența la nominativ singular -ni primesc, la nominativ plural, desinența -ă: grastni/ grastnă, ruvni / ruvnă etc.

Articolul hotărât și nehotărât pentru substantive masculine, la nominativ

a) Articolul hotărât masculin, la nominativ singular, este o, iar la nominativ, plural, este il [al]:

Singular Plural
o dand „dintele” ïl [äl] danda „dintii”
o muj „gura” ïl [äl] muja „gurile”
o sap „șarpele” ïl [äl] sapa „șerpii”

b) Articolul nehotărit masculin la nominativ singular este jekh „un”, iar la nominativ plural este nìśte „niște”

Singular Plural
Jekh manuś „un om” niśte manuśa, niște oameni”
Jekh lovo „un ban” niśte love „niște bani”

[suffusion-the-author]

[suffusion-the-author display='description']

  2 Responses to “009 I navni (substantivul)”

  1. e f bun,multumesc

  2. kai si o diktzionaro ?

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(necesar)

(necesar)

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.