mai 172010
 

Precizări în legătură cu modalitățile de redactare a unităților lexicale în secțiunile de vocabular (Leksikòn)

1. La substantive s-a prezentat forma de singular, în calitate de cuvânt-titlu, urmată de terminația pentru plural:
lil, ~a s.m. carte.
Dacă forma de plural presupune modificări și în structura celei de singular, secvența indeclinabilă (care nu coincide neapărat cu rădacina) din cuvântul-titlu a fost separată de cea declinabilă printr-o bară „/”, iar locul tildei (~) a fost preluat, în indicarea pluralului, de cratimă, ,”-„:
ʒamutro/b, –e s.m. ginere.
Bineînțeles, cuvântul-titlu se citește făcând abstracție de bara, „/”, aceasta jucând rol doar în realizarea formei de plural. De ex.:
gilamn/o, –e va fi citit pentru singular gilamno, iar pentru plural gilamne. Când formele de singular și plural au coincis s-a adoptat următoarea soluție:
grast, -~ s.m. cal.
2. În cazul adjectivelor, au fost prezentate formele de masculin și feminin, de asemenea, cu ajutorul barei:
lol/o, -i adj. rosu.
3. La verbe s-a prezentat forma de indicativ, prezent, persoana a III-a, singular — care suplinește forma de infinitiv 4 urmată, în paranteză, de forma de perfect (pers. a III-a, sg.):
ćumidel (Perf. ćumidas) vb. tr. a săruta.
Continue reading »

mai 172010
 

Litera ä, care corespunde literei ă din limba română, apare în foarte puține cuvinte, iar în pozițiile initiale doar în cuvântul äl (articolul hotărât, nominativ, plural).
Să repetăm literele alfabetului:

I. 34 litere de bază: a ä b c ć ćh d e f g h x I ï j k kh l m n o p ph r rr s ś t th u v z ź ʒ

II. 3 litere postpoziționale: Ɵ, ç , q. (numai minuscule, deoarece nu apar niciodată, în cuvinte, în pozitie inițială).

Literele Ɵ, ç și q sunt denumite „postpoziționale” deoarece apar doar în postpozițiile Ɵe(specifice locativului), Ɵar (caracteristică ablativului), çar sau ça (întâlnită la sociativ [pentru ființe] și la instrumental[pentru lucruri]) -sqo ( -sqi -sqe), nqo (-nqi, -nqe),  -aqo (-aqi, -aqe)sepecifice cazului genitiv, iar pentru desinențele -sqe, -nqe, -aqe cazului dativ.

Ɵ se citește: t laƟe „la ea”
laƟhar „de (catre) ea ” „din ea”
d (numai dupa litera n) lenƟe „la ei”, „la ele”
lenƟar „de (catre) ei, de (catre) ele „,” din ei, din ele”).
ç se citește s laça „cu ea”
ț (numai după litera n): lençar „cu ei, cu ele”).
q se citește c (precum c-ul românesc) laqe „ei, ii, i”  lesqe „lui, ii, i”
g (numai dupa litera n) lenqe „lor, le, li”  manqe „mie, imi, mi”)

III.În scriere apar și vocalele preiotacizate :

ă = ia (ja), ea
ĕ = ia (ja)
ĭ = ii (ij)
ŏ = io (jo)
ŭ = iu (ju)

Continue reading »

mai 172010
 

Temă de casă :

1. Copiați cuvintele prezentate sub ilustrările literelor alfabetului rom!

2. Căutați  în dicțioanarele pe lecții (la secțiunile Leksikòn) câte cinci dicționare de fiecare literă și copiați-le!

3. Scrieți după dictare cuvintele de mai jos:

amal ćirikli gav jug mas rroj udar
anav ćhej grast jakh muj rrom vast
angrusti ćhon grastni kaxni musi rromni veś
bakri ćhuri gurumni kamiòno naj sap vurdon
bakro dad guruv kangli nakh sir zèbra
baro dej hotèlo kaśt nòro suv zìdo
baśno dori herbùzo kiral ohtxo śingalo zmèo
bibi drom xaning kiri opre śosoj ʒal
birovli dudum xanro kòkalo pani tover ʒamutro
baba efta xer kham patrin trănda ʒano
buzni elefànto xuxur kher petàlo trin ʒeno
buzno enb. icali lil phabaj thagar ʒinʒia
càxra familia icalo lolo phabalin thav ʒukel
cirdel fòro icalo luludĭ ràdio ućhar ʒuvli
ćàsa gad ivend manro ruv ućhalin

Continue reading »

mart. 202010
 
amen pron.pers. (pers. I, pl., nom., acuz.) noi; pe noi, ne
and v. anda
anda prep. în; and-o veś în pădure; and-iphabaj în măr.
andar prep. (legată prin cratimă de art. hot., m.,f.,sg.,pl.) din; andar-o gav din (de la) sat; andar-äl phabaj din măr; andar-äl ternimata din tinerețe
avel vb. a veni
aven f, vb. avel (ind., prez., pers. a II=a si a III-a, pl.): (voi) veniți (ei, ele) vin
äl art. hot.,m.,f., pl, (proclitic) äl rroma romii. [var. ïl]
bakr /o, -o s.m. berbec
bal ~a. s.m. fir de păr; (p. ext.) păr
balaur /os, -ură s.m. balaur
bal /o, -e s.m. porc
bar /o, -i adj. mare
barr ~a s.m. piatră
baśn /o, -o s.m. cocoș
berś ~a s.m. an
bokhal /o, -i flămând
buk /o, -o s.m. ficat
buk /orro, -orre s.m. (dim.) ficățel
but adj., adv. mult
buti /pe(n), -mata s.m. plural
cikn /o, -i adj. mic
ćaći /mos,’ mata s.m. 1. adevăr ; 2. dreptate
ćèrb /os, ură s.m. cerb
ćhav /o, -o s.m. băiat, copil (de etnie romă)
dad ~a s.m. tată
dand ~a s.m. dinte
daran /o; -i adj. fricos
děs ~a. s.m. zi
dés /orro, -orre s.m. (dim.) ziulică, zilișoară
dikhl /o, -o s.m. 1. batic 2. batistă 3. fular, ștergar 5. basma. 6. șorț 7. voal
drab ~a, s.m. doctorie; leac
drom ~a s.m. drum
duj num. card. doi, două

Continue reading »

mart. 162010
 
alfabèt /a, -e s.f. alfabet
amal ~a s.m. prieten
ambrol ~a s.m. pară
amenqe pron. pers. amen (la cazul dativ, pl.) nouă, ne, ni
angrust /i, -ă s.f. inel
anr /o, -e s.m. ou
arćić ~a s.m. cositor
arćićeça ~a s.m. cu cositor
armaja s.f. blestem
arman s.f. blestem
asvin asva s.f. lacrimă

Continue reading »

mart. 132010
 
akana adv. v. a k a n a k
akanak adv. acum
amenƟe pron. pers. amen (pers. I, pl.locat., m.,f.) la noi
anda prep. în; ~ tuƟe în tine; ~ manƟe în mine
andro prep. înăuntrul, în interiorul
anel (Perf. andăs) vb. tr. a aduce
angla prep. v.anglal
angla adv. înainte
anglal prep. înaintea; ~ tulle înaintea ta. [var.: angla]
anglal adv. înainte
avel (Perf. avilăs, avilo, avili) vb. a veni
balaj ~a s.f. v. b a l a ni.
balan /i, -ă s.f. albie, covată
baśavel (Perf. basădaś) vb. intranz. 1. a cânta (la un instrument); 2. (despre dinți) a clănțăni

Continue reading »

mart. 102010
 
amença(r) pron. pers. amen (pers. I, pl., soc.) cu noi
anda prep. pentru ~ kodo deoarece, pentru că
avel vb. a veni; vov śaj te avel el poate să fie. el poate fi
barval /o, -i adj. bogat
beng ~a s.m. drac, diavol
beśel vb. (beslăs) 1. a sta. 2. a locui
bistarel vb. (Perf. bistardăs) a uita
buk /o, -e s.m. ficat: parne boke plămâni; kalo – ficat
burìko -ură s.m. buric
butikerel (Perf. butikerdăs) vb. a lucra(v, var. kerel butĭ]
cipil (Perf. cipisardem} vb. a țipa
ćajl /o, -i adj. sătul
ćambel (Perf. camblăs) vb. tr. 1. amesteca 2. a roade 3. a ronțăi
ćerbosq /o. i adj. de cerb, aparținând cerbului
ćikati ~a s.m. frunte
ćiriklăq /o, i- adj. de pasăre, care aparține păsării
ćumidel (Perf. ćumìdem) vb. a săruta, a pupa
ćhavesq /o, -i de copil, care aparține copilului (de rom)
ćhor ~a. s.m. barbă
ćhùngr /i, -ă s.f. coadă, păr împletit
de conj. dar
del (Perf. dăs) vb. a da; ~ dùma a vorbi; -» vòrba a vorbi ~ godì a gândi
ginel (Perf. gindăs) vb. a număra
gïndil (Perf. gindisardăs) vb. intr. v. g o d ï s a r e l
godisarel (Perf. godisardă(s)) vb. intr. a gândi
xarn /o, -i adj. adv. scurt
xaśtil (Perf. xaśtisardăs) vb. a căsca
xutel (Perf. xuxlăs) vb. a sări
importànto adj. invar. important
kadă adv. așa
kas pron. pers. kon (la acuz.) pe cine
kasqe pron. pers. kon (la dat.) cui
kas /qo, qi, -qe pron. pers. kon (la Gen., m.f.[sg.] și m.f.[pl.]): al(a,ai, ale) cui
kasƟar pron. pers. kon (la Ablat.) de la cine, din cine, de către cine
kasƟe pron. pers. kon (la Locat.): la cine
kaça pron. pers. kon (la Soc.): cu cine
kidel (Perf. kidăs) vb. tr. a strânge, a aduna
kiravel (kiradă(s)) vb. tr. 1. a fierbe 2. a pregăti mâncarea
kïrno adj. invar cârn
kolin ~a s.m. piept
korr ~a s.f. gât
kuj ~a s.f.v. k u n i
kun /i, -ă s.f. cot
khelel (Perf. kherdă(s)) vb. intr. a juca
kher ~a s.m. casă casă
kheres /qo qi adj. de casă, care aparține casei
khur ~ a s.f. călcăi
laça pron. pers. voj (pers. a III—a, sg., f., Soc.): cu ea
lel (Perf. lăs) vb. tr. a lua; le săma! i seamă!
lença(r) pron. pers. von (pers. a III-a, pl., Soc.): cu ei, cu ele
lesqe pron. pers. vov (pers. a III—a, sg., m., Dat.): lui, îi, i
leça pron. pers. vov (pers. a 111-21, sg., m.,Soc.): cu el
manărel (Perf. manărdăs(s)) vb. tr. a reflecta, a digera
mança(r) pron. pers. me (pers. I, sg., m.,f.,Soc.): cu mine
manuśes /qo, -qi adj. de bărbat, bărbă tesc, care aparține bărbatului
manuśorr /o, -e s.m. (anat.} omușor (luetă)
marel (Perf. mardă(s)) vb.tr., refl. 1. a bate. 2. (refl.) ~ pes a se bate
maśkar ~a s.m. prep. I. s.m. (anat.) 1. mijloc. 2. centru. H, prep. printre, între; ~ lenƟe între ei (ele)
mothol (Perf. mothodă(s)) vb. tr. 1. a spune. 2. a relata, a povesti ;(Imper.) mothol! spune!
moça s.m. muj (var. pentru mujéça) cu gura
naśel (Perf. naślă(s)) vb. intr. a fugi
nev /o, -i adj. nou
oprun /o, -i adv. v. o p r a l u n o
opralun /o, -i superior
pakel (Perf. palajă(s)) vb. tr. a crede
pàlm /a -e s.f. palmă
puran /o -i adj. vechi; purane love bani vechi
phik /o -e s.m. umăr
phev ~a s.f. sprânceană
phùrdel (Perf. phùrdă(s)) vb. tr., intr. 1. a sufla 2. (despre curent de aer) a trage 3. a respira
rrićhines /qo. -qi adj. de ursar, ursăresc, care aparține ursarului, care ține de ursar
rromnă /qo, -qi adj. care aparține unei femei rome (țigănci); de romni (de țigancă)
săm /a -e s.f. seamă: te les! ~ să iei seamă!
somnakun /o, i de aur, auriu
sos /qo, -qi, -qe pron. interog -relat. so (la Gen., m. f. [sg.] și m.f. [pl.]) al (a, ai, ale) cui? (pentru lucruri)
soƟar pron. interog. -relat. so „ce” (la Ablat.) de la (din, de (către)) ce?
sosƟe pron. interog. -relat. so „ce”( la Locat.) la ce; anda ~ pentru ce ?
soça pron. interog.-relat. so „ce” (la Instr.): cu ce
sosqe pron. interog.-relat. so „ce” (la Dat.): (pentru lucruri) cui?; la ce?
sos /qo, qi, -qe pron. interog.-relat. se „ce” (la Gen., m.f.,sg., pl.) al (a, ai, ale) cui?
sungal (Perf. sungajas) vb. tr. o mirosi
śaj constr. vb. invar. (care exprimă posibilitatea): poate
śeral adv. mai cu seamă, în special, îndeosebi
taloj ~a. s.m. cerul gurii, vălul palatin
tàlp /a, -e s.f. talpă
trobal constr. vb. invar. trebuie (este necesar, este nevoie) [să . . .]
tumença(r) pron. pers. tumen „voi” (la Soc.) cu voi
tuça pron pers. tu „tu” (la Soc.) ;: (la Soc.) cu voi, cu tine
thagarares /qo, -qi adj. de împărat, împărătesc, care ține de împărat, care aparține împăratului
ùnʒi /a -e s.f. unghie [var.: vùnʒia]
vuć /o, -i adj. v. u ć o
vakărel (Perf. vakărdăs) vb. tr. 1. a vorbi 2. a spune 3. a pronunța (un sunet, un cuvânt)
vùnʒi /a -e, s.f. v. ù n ʒ i a
vuśt ~a s.m. buză
źàmb /a, -e s.f. broască
źutil (Perf. źutisardăs) vb. tr. a ajuta [var.: aźutil]
ʒinʒi /a, -e s.f. gingie
ʒivel (Perf. ʒivisardăs) vb. tr. intr. a trăi, e viețui
ʒivutr /o, -e s.m. animal, vietate
/qo, -qi adj.
mart. 012010
 
aćhel vb. intr. 1. a rămane. 2. a tăcea (Perf. aćhilés)
ăjde interj. haide!
akharel vb. tr. 1. a chema, a striga. 2. a invita (Perf. akkardăs)
akharismas adj. /qo, qi.   1. de chemare, referitor la chemare. 2. de vocativ vocativ akkharimasqui fòrma forma vocativă (de vocativ).
ama conj. dar
anr s.m. /o, -e ou [var.: arro, arno].
arakhel vb. tr. (Perf. arakhlăs) 1. a găsi. 2 a afla. 3. a păzi
av vb. Avel a veni (la imper.): vino !; ~ orde! vino încoace!
avdĭn s.m. miere
avutn adj. /o -i, viitor, care urmează, a se produce; o avutno vaxt timpul viitor
aźukerel vb. tr. (Perf. aźukerdăs) a aștepta
barvali s.m. /pen, -mata.belșug
cïra adv. puțin
ćhava!len s.m. ćhavo (la Voc., pl.): băieți! (romi)
ćhavorre!a s.m.dim. ćhavorro (la Voc., sg.): băiete!, băiețele (de rom)
ćheja!len s.f. ćhej (la Voc., pl.): fetelor! (da rom)
daj!e s.f. v. d e j ! e
dej!e s.f. dej (la Voc.): mamă
Devi!a s.m. Devel (la Voc.): Doamne! – Dumnezeule!
dikhel vb. tr. (Perf. dikhlăs) a vedea; ~ suno a visa
drabarel vb. tr. (Perf. drabardăs) 1. a ghici. 2. a citi
fòrm s.f. /a, -e (lingv.) formă
gelem vb. ʒal „a merge” (la Perf., pers. I, sg.): (eu) am mers
gelo vb. ʒal „a merge”, „a se duce” (la Perf., pers. a III-ea, m., sg.): (el) s-a dus, a mers
geli vb. ʒal „a merge, a se duce”’ (la Perf., pers. a III-a, f.,sg.): (ea) s-a dus, a mers
imperatìvum ~a s.m. (lingv.) imperativ
inklel vb. tr. (Perf. inklistăs) a ieși [var.: anklel]
jertil vb. tr. a ierta (Perf. jertisardăs)
jubil vb. tr. a iubi (Perf. jubisardăs)
kam partic. vb. v. k a m e
kame partic. vb. (invar., în construcții cu viit.) o să . . . , am să .. ., voi…; [v. și: kum]
kerdivel vb. tr., inter., refl. 1. a se face. 2. a se preface, a  se transforma. 3. a se naște;(Perf. kerdilăs) kana kerdilăn? când te-ai născut?
kernavn s.f. /i, -ă verb
katar prep., adv. I. prep. de la II. adv. de unde
kotar prep., adv. v. k a t a r
khil s.m. unt
la pron. pers. voj „ea” (la Acuz. [lan] sau la Dat. [laqe]): 1. pe ea, o. 2. ei, îi, i
leg s.f. /ia, -e  lege.
lekhip s.m. /a, -e scriere
len pron. pers. von „ei, ele” 1. (la Acuz.) pe ei, îi, -i-; pe ele, -le- 2. (le. Dat.) ca formă scurtă pentru lenqe) lor, -le-
lumăqe s.f. lùmă „lume” (le Dat., sg.): lumii
lungone adj. lùngo (la cazurile oblice, când se însoțește eu substantive masculine (sg. și pl.) sau cu substantive feminine (la sg.)): lung, -ă -i
maladŏvel vb. tr., refl. a se întâlni [maladŏl] (Perf. maladilăs)
man pron. pers. me „eu” 1. (la Acuz.) pe mine, mă 2. (le. Dat. ca formă scurtă pentru manque) mie, îmi, -mi-
miśto adv. bine
mudarel vb. tr. a ucide, a omorî [var.: m u d a r e l] (Perf. mudardăs)
mundarel vb. tr. v. m u d a re l
murri pron. pos. a mea
murro pron. pos. al meu
murśikan adj. /o, -i 1. bărbătesc, masculin. 2. (despre consoane} surdă
najis vb. intr. v.   n a j i s i s a r e l
najisisarel vb. intr. a mulțumi (Perf, najisisardăs)
navn substantiv /i, -ă s.f. murśikani ~ substantiv (de gen) masculin 2 a colinda 3 ʒulivkani ~ substantiv (de gen) feminin
opre adv. sus
orde adv. încoace
pale adv. din nou, iarăși
palem. adv. v. p a l e
pi s.m. /ben, -mata băutură
phirel vb. tr., intr. 1. a merge, a umbla 2. a colinda, a cutreiera (Perf, phirdăs)
phralorre!a s.m. dim. (la Voc., sg.) frățioare !
ròdel vb. tr. a căuta (Perf. rodă(s))
rovel vb. tr., intr. a plânge (Perf. rujas)
rraj ~s.m. domn
sa pron. nehot., adj. nehot., m.f.,sg., acuz. pl.; tot, toată, toți, toate
saorre pron. nehot., adj. nehot. v. s a v o r r e
sarre pron. nehot., adj. nehot. v. s a o r r e
sarren pron. nehot., adj. nehot. pl. pe toți, pe toate
savorre pron. nehot., adj. nehot. m.f. pl. toți, toate
sasa vb.  perf. sas
sastovest adj. /o, -i  sănătos
sborizel vb. tr. a vorbi(Perf. sborisardăs)
sode pron. interog. rel. cât, câtă, câti, câte
sovel vb. intr. a dormi (Perf. sutăs)
sun s.m. /o, -e vis
śil s.m. ~a 1. frig. 2. (p. ext.) ger 3. (p. analog.) răceală
śukarorre!a s.m. dim. (la Voc., sg.) frumușelule !
tat adj. /o, -i cald
texarin ~a s.f. dixnineață, laćhi (de) ~ bună dimineața!
tele adv. jos.; beś ~! stai jos!
thol vb. tr. a pune (Perf. thodăs)
thovel vb. tr. a spăla(Perf; thovdăs)
feb. 282010
 
abăv ~a s.m. nuntă
ablativ /a, -e s.f. ablativ
aděs adv. astăzi, azi [var.: adĭves]
adĭves adv. v. a d ě s
anavutn /o, -i  adj. propriu; anavutni navni substantiv propriu
angle adv. 1. înainte 2. încolo
angrust /i, -ă s.f. inel
aver pron. nehot. m.f, sg. și pl. altul, alta; alții, altele
barărel vb.tr. a crește (Perf. barărdă(s)
baśaln /o, -e s.m. instrumentist [v. și: läutàri, -ă]
bi prep. (cu Gen.) fără 2. (pref.) ne-; bibaxt nenorocire
bikinitor /i, -ă s.m. vânzător; negustor
buxl /o, -i adj. larg
but /i, -ă s.f. 1. lucru 2. lucrare
daral vb. refl. a se teme (Perf. darajla(s))
datìv /a, -e s.f. dativ
däruisarel vb.tr. a dărui (Perf. däruisardă(s))
divàn /o, -ură s.m. 1. sfat 2. vorbă
glàs /o, -ură; s.m. glas
gilabel vb. tr. a cânta (Perf. gilabadă(s))
gilamn /o, -e s.m. cântăreț, solist
xanotàr /i, -ă s.m. (rom) cositorar
xoraxan /o, -e s.m. 1. spoitor, cositorar 2. turc
intelektuàl /o, -ură; s.m. intelectual
jag ~a s.f. foc
k-o loc. prep. (formă contrasă din kaj+o) 1. pe 2. la
kabor pron. interog., adj. interog. cât, cât de?
katar loc. adv., prep. 1. loc. adv. de unde, pe unde 2. prep. de la [var.: kat-o]
kat-o loc. adv., prep. v. k a t a r
kärämid /a, -e s.f. cărămidă
kärämidàr /i, -ă s.m. (rom)  cărămidar
kïkavàr /i, -ă s.m. (rom) căldărar
kïkavaritik /o, -i adj. căldărăresc
kovànć /o, -o s.f. nicovală
khelavel vb. tr. a juca (pe cineva, ceva) Perf. khelavdă(s)
läutàr /i, -ă s.m. lăutar [sin. baśalno, -e]
lùm /ă, -e s.f. lume
mangel vb. tr. (Perf. manglă(s)) a cere; mang love e phralenƟar! cere bani de la frați!
mul /o, -e s.m. mort, decedat
murś ~a s.m. bărbat
pala prep. 1. după 2. din cauza
pan /i, -ă s.m. apă
paśnavn /i, -ă s.f. adjectiv
pirăr /i, -ă s.m. olar
politikan /o, -i adj. politic
postpozìci /a, -e s.f. postpoziție
putard /o, -i adj. deschis
putrel vb. tr. a deschide (Perf. putardă(s))
phangl /o, -i adj. legat
phuvăq /o, -i adj. de pământ; ~e piră oale de pământ
rićhinàr /i, -ă s.m. ursar
rićhinaritik /o, -i adj. ursăresc
rumunikan /o, -i adj. rromânesc
rupun /o, -e adj. de argint, confecționat din argint
rupunàr /i, -ă s.m. (rem) argintar
rroman /o, -i adj. rom; (peior.) țigănesc
sast /o, -i sănătos întreg
sav /o, -i pron. interog. -rel., adj. interogativ-relativ care
savorutn /o, -i adj. comun; ~ e navnă substantive comune
slòbodo adj. irvar. v. v e s t o
tàbor /o, -ură s.m. tăbără; rromano ~ șatră
telalutn /o, -i adj. inferior
televizòr /i, -ă s.m. televizor
telidialèkt /a, -e s.f. subdialect
thaj conj. și
them ~a s.m. 1. stat 2. țară
thuv ~a fum
udar ~a s.m. ușă [var.: vudar, ~a]
vareso pron. nehot. adj. nehot. oarece, ceva
varesode pron. nehot., adj. nehot. câtva, câtăva, câțiva, câteva
vaś prep. pentru ; de, însărcinată cu… ; I Komìsia vaś-i standardizàcia Comisia pentru standardizare [var.: Comisia de standardizare (însărcinată cu standardizarea)
vazdi /pen, -mata s.m. 1. Revoluție 2. Răscoală, Revoltă
vestìme adj. invar. vestit, renumit
vest /o, -i adj. liber [var. slòbodo]
vlahitik /o, -i adj. vlah, valah; I vlahitiki dialèkta dialectul vlah (al limbii romani)
vudar ~a s.m. v. u d a r.
ʒanel vb. tr. a ști; a putea (Perf. ʒanglăs(s))
abăv ~a s.m. nuntă
ablativ /a, -e s.f. ablativ
aděs adv. astăzi, azi [var.: adĭves]
adĭves adv. v. a d ě s
anavutn /o, -iadj. propriu; anavutni navni substantiv propriu
angle adv. 1. înainte 2. încolo
angrust /i, -ă s.f. inel
aver pron. nehot. m.f, sg. și pl. altul, alta; alții, altele
barărel vb.tr. a crește (Perf. barărdă(s)
baśaln /o, -e s.m. instrumentist [v. și: läutàri, -ă]
bi prep. (cu Gen.) fără 2. (pref.) ne-; bibaxt nenorocire
bikinitor /i, -ă s.m. vânzător; negustor
buxl /o, -i adj. larg
but /i, -ă sf. 1. lucru 2. lucrare
daral vb. refl. a se teme (Perf. darajla(s))
datìv /a, -e s.f. dativ
däruisarel vb.tr. a dărui (Perf. däruisardă(s))
divàn /o, -ură s.m. 1. sfat 2. vorbă
glàs /o, -ură; s.m. glas
gilabel vb. tr. a cânta (Perf. gilabadă(s))
gilamn /o, -e s.m. cântăreț, solist
xanotàr /i, -ă s.m. (rom) cositorar
xoraxan /o, -e s.m. 1. spoitor, cositorar 2. turc
intelektuàl /o, -ură; s.m. intelectual
jag ~a s.f. foc
k-o loc. prep. (formă contrasă din kaj+o) 1. pe 2. la
kabor pron. interog., adj. interog. cât, cât de?
katar loc. adv., prep. 1. loc. adv. de unde, pe unde 2. prep. de la [var.: kat-o]
kat-o loc. adv., prep. v. k a t a r
kärämid /a, -e s.f. cărămidă
kärämidàr /i, -ă s.m. (rom) cărămidar
kïkavàr /i, -ă s.m. (rom) căldărar
kïkavaritik /o, -i adj. căldărăresc
kovànć /o, -o sf. nicovală
khelavel vb. tr. a juca (pe cineva, ceva) Perf. khelavdă(s)
läutàr /i, -ă s.m. lăutar [sin. baśalno, -e]
lùm /ă, -e s.f. lume
mangel (Perf. manglă(s)) vb. tr. a cere; mang love e phralenƟar! cere bani de la frați!
mul /o, -e s.m. mort, decedat
murś ~a s.m. bărbat
pala prep. 1. după 2. din cauza
pan /i, -ă s.m. apă
paśnavn /i, -ă s.f. adjectiv
pirăr /i, -ă s.m. olar
politikan /o, -i adj. politic
postpozìci /a, -o s.f. postpoziție
putard /o, -i adj. deschis
putrel vb. tr. a deschide (Perf. putardă(s))
phangl /o, -i adj. legat
phuvăq /o, -i adj. de pămint; ~e piră oale de pământ
rićhinàr /i, -ă s.m. ursar
rićhinaritik /e, -i adj. ursăresc
rumunikan /o, -i adj. rromânesc
rupun /o, -e adj. de argint, confecționat din argint
rupunàr /i, -ă s.m. (rem) argintar
rroman /o, -i adj. rom; (peior.) țigănesc
sast /o, -i sănătos întreg
sav /o, -i pron. interog. -rel., adj. interogativ-relativ care
savorutn /o, -i adj. comun; ~ e navnă substantive comune
slòbodo adj. irvar. v. v e s t o
tàbor /o, -ură s.m. tăbără; rromano ~ șatră
telalutn /o, -i adj. inferior
televizòr /i, -ă s.m. televizor
telidialèkt /a, -e s.f. subdialect
thaj conj. și
them ~a s.m. 1. stat 2. țară
thuv ~a fum
udar ~a s.m. ușă [var.: vudar, ~a]
vareso pron. nehot. adj. nehot. oarece, ceva
varesode pron. nehot., adj. nehot. câtva, câtăva, câțiva, câteva
vaś prep. pentru ; de, însărcinată cu… ; I Komìsia vaś-i standardizàcia Comisia pentru standardizare [var.: Comisia de standardizare (însărcinată cu standardizarea)
vazdi /pen, -mata s.m. 1. Revoluție 2. Răscoală, Revoltă
vestìme adj. invar. vestit, renumit
vest /o, -i adj. liber [var. slòbodo]
vlahitik /o, -i adj. vlah, valah; I vlahitiki dialèkta dialectul vlah (al limbii romani)
vudar ~a s.m. v. u d a r.
ʒanel vb. tr. a ști; a putea (Perf. ʒanglăs(s))